Pressupostos i retribucions

Pressupost 2016

  • Ingresos: 477.872,23€
  • Despeses: 464.863,97€
  • Inversions i fons reserva: 13.008,26€
  • PRESSUPOST 2016: 477.872,23€

Descarregar Pressupost 2016

Retribucions

  • Ni el president ni el vice president ni cap membre dels òrgans de govern de l’associació tenen retribució.
TOP