PRESENTACIÓ

L'Associació de transportistes per carretera de Girona va ser creada l'any 1977 i és la patronal més representativa del sector del transport per carretera, tant de viatgers com de mercaderies de la província de Girona, negociant ambdós Convenis Col.lectius.

Asetrans

Està formada per empreses de tots els tamanys i sectors d'activitat del transport per carretera.

Actualment està presidida per Alexandre Gilabert i Vazquez de l’empresa TEISA essent també el responsable del transport de viatgers. El Vice President i responsable del transport de mercaderies és Eduard Ayach i Mateu de l’empresa AYACH LOGÍSTICA.

Els objectius d'ASETRANS son entre d'altres la defensa dels interessos del sector, la representació d'aquest en tots els àmbits socials i polítics en els que pugui tenir interès, la posta en comú de serveis pels seus associats i la realització de totes aquelles tasques que els òrgans de direcció de l'Associació decideixin en favor dels seus associats i del sector en general.

ASETRANS també realitza una àmplia activitat formativa per a les empreses i treballadors del sector, essent Centre Autoritzat per impartir els permisos de conducció de vehicles que transporten matèries perilloses (ADR) i el Certificat d'Aptitud Professional (CAP).

Actualment ASETRANS té dues seus a Girona: Les oficines estan ubicades a la Travessia Canaders, 2, 1 (al costat del nou edifici dels serveis de la Generalitat) i el centre de formació està situat al Carrer Juli Garreta, 16, entr. 2. Les dades de contacte son: Tel. 972-200619, Fax. 972-214845, mail: asetrans@asetrans.net

Asetrans
Asetrans
Asetrans
Asetrans
TOP