Portal de transparència

L'entrada en vigor de la Ley 19/2013 i de la Llei 19/2014 , ambdues de transparència , accés a la informació i bon govern , requereix de les organitzacions empresarials el compliment de l'obligació de publicitat activa , que busca anticipar-se a les necessitats i exigències d'informació de l'opinió pública . Per facilitar l'accés del públic en general i promoure la disponibilitat de la informació, hem reunit en aquesta plataforma tota la informació de caràcter organitzatiu, normatiu , econòmic i pressupostari a què fan referència les esmentades lleis.

La informació subjecta a les obligacions de transparència aquí continguda es publica de manera clara, estructurada i comprensible per als interessats , mitjançant accés fàcil i gratuït i d'acord amb els principis tècnics d'accessibilitat universal , interoperabilitat i reutilització. Aquesta informació s'actualitzarà de manera periòdica .

TOP