Fitxa de pre-inscripció

Utilitzeu aquest formulari per inscriure-us

DADES DE L'ALUMNE/A

SITUACIÓ LABORAL

ESTUDIS REALITZATS

ENTITAT O EMPRESA ON TREBALLEU ACTUALMENT (Només ocupats i autònoms)

CAP DE TRÀFIC (4 SESSIONS PRESENCIALS I 9 SESSIONS ONLINE)

Dates: 03,05,10,12, 17, 19, 24, I 26 NOVEMBRE 1, 3, 10, 15 I 17 DESEMBRE

Preu: 650 EUROS

Horari: 18:30 A 21:30

Nombre hores: 40 HORES

Lloc: C/ JULI GARRETA, 16 ENTL 2 GIRONA // PLATAFORMA ZOOM

Capacitat: 15

TOP