Fitxa de pre-inscripció

Utilitzeu aquest formulari per inscriure-us

DADES DE L'ALUMNE/A

SITUACIÓ LABORAL

ESTUDIS REALITZATS

ENTITAT O EMPRESA ON TREBALLEU ACTUALMENT (Només ocupats i autònoms)

FORMACIÓ CONTINUA CAP 35h - GIRONA 17 SETEMBRE 2021

Dates: 17/18/19/24/25/26 DE SETEMBRE

Preu: 300€ (descompta adicional per socis)

Horari: Div. de 15:00 a 21:00 i Diss. i Diu. de 8:00 a 14:30

Nombre hores: 35h

Lloc: C/Juli Garreta, 16 Entr.2a GIRONA

Capacitat: 15

TOP