Fitxa de pre-inscripció

Utilitzeu aquest formulari per inscriure-us

DADES DE L'ALUMNE/A

SITUACIÓ LABORAL

ESTUDIS REALITZATS

ENTITAT O EMPRESA ON TREBALLEU ACTUALMENT (Només ocupats i autònoms)

FORMACIÓ CONTINUA CAP 35h - AGOSTO

Dates: 30/31 AGOST I 01/7/8 DE SETEMBRE

Preu: 250 € + TAXES (descompta adicional per socis)

Horari: Divendres de 15:00 a 22:00h. Dissabte i Diumenge de 08:00 a 15:00h.

Nombre hores: 35

Lloc: C/ Juli Garreta, 16 Entresol 2a

Capacitat: 20

TOP